UMESTO UVODA

Naš pravi cilj je humanitarni aspekt civilne zaštite, čovek i njegova svest o nužnosti sopstvene i kolektivne zaštite od sve veće ugroženosti od mnogobrojnih opasnosi kojima je svakodnevno izložen.

Civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države na različite vrste opasnosti koje ugrožavaju ljude, životinje, imovinu, kulturna dobra, životnu sredinu itd. Ona se organizuje, sprovodi i priprema u mirnodopskim i ratnim uslovima. Civilna zaštita obuhvata planiranje (organizovanje) i sprovođenje mera i aktivnosti, njihov nadzor i finansiranje, obučavanje i osposobljavanje ljudstva, međunarodnu saradnju itd. Mere i aktivnosti civilne zaštite imaju za cilj zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda geološkog i meteorološkog karaktera (zemljotresi, odroni, klizišta, jaki vetrovi, grad, magla, suša, mećava), tehničko-tehnoloških katastrofa (jonizujuće zračenje, hemijska kontaminacija, požari, saobraćajne nesreće, nesreće na radu), posledica terorističkih napada, ratnih i drugih velikih nesreća. Sve ovo se sprovodi u skladu sa nacionalnim i međunarodnim zakonima, načelima humanitarnog prava i ratifikovanim konvencijama i deklaracijama /Wikipedia/.

Institucionalni okvir civilne zaštite nije prevashodni cilj. On je u nadležnosti država i vlada. Naš pravi cilj je humanitarni aspekt civilne zaštite, čovek i njegova svest o nužnosti sopstvene i kolektivne zaštite od sve veće ugroženosti od mnogobrojnih opasnosi kojima je svakodnevno izložen. Jer ne može se očekivati efikasna zaštita čoveka isključivo kroz delovanje institucija države, a da istovremeno sam čovek, kao jedinka i njegovo okruženje ne deluju u pravcu sopstvene zaštite. Razvijanje svesti o neophodnosti adekvatne pripreme čoveka za tzv. samopomoć i uzajamnu pomoć je naš prevashodni cil.

Zato podstičući i pokretajući razne adekvatne teme pozivamo naučnu i stručnu javnost, eminentne stručnjake, ali i pojedince kojima je interes da zaštite sebe, svoje najbliže i okolinu u kojoj žive i rade, da predlažu teme i učestvuju u raspravama i diskusijama o temama, iznose svoja mišljenja i stavove, a sve u svrhu postizanja našeg zadatog prevashodnog cilja.

Don Džon – Nijedan čovek nije ostrvo, sam po sebi celina; svaki je čovek deo kontinenta, deo Zemlje; ako komad Zemlje odnese more, Evrope je manje, kao da je odnelo neki rt, kao da je odnelo posed tvojih prijatelja ili tvoj; smrt ma kog čoveka smanjuje mene, jer ja sam obuhvaćen čovečanstvom. I zato nikad ne pitaj za kim zvono zvoni; ono zvoni za tobom

Dostojevski – Život je raj, i svi smo mi u raju, ali mi to nećemo da znamo; a kad bismo hteli da znamo, odmah bi sutra na celom svetu nastao raj

 

Zahvaljujemo na podršci i učešću.

Uredništvo portala